Ostatnio przeczytałam ciekawy artykuł dotyczący pozycji języka niemieckiego w różnych zakątkach Polski. Przedstawiono w nim wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na pytanie, dlaczego uczą się niemieckiego, ponad połowa z nich (58,1%) odpowiedziała, że z przymusu („Musiałem wybrać ten język w szkole”), 27% chciałoby się porozumiewać z Niemcami, a 24% badanych stwierdziło, że podoba się im ten język. Prawie 13% odpowiedziało, że zadecydowali za nich rodzice.