Nie ma jak językowa fantazja!

P_20160813_105006_DF

Muzykalny = uzdolniony językowo?

Nie raz spotkałam się z opinią, że osoby uzdolnione muzycznie łatwiej i szybciej uczą się języków obcych. Słuch muzyczny z pewnością odgrywa ważną rolę w procesie przyswajania języków. Jak ważną? Ponad 100 lat temu Ludwik Młynek stwierdził, że:

„Wyrobienie poczucia rytmu u uczniów jest podstawą wymowy w języku niemieckim. Łatwość bowiem wymowy zależy  od zdolności muzykalnej ucznia. Im słuch ucznia jest bardziej muzykalnie wyrobiony i organ jego mowny z większą łatwością głosy obce, ich ton i potrzebną długość z odpowiednim zabarwieniem naśladuje, tem szybciej przyswaja sobie obcą wymowę, nawet, chociażby należycie nie władał jej gramatycznymi formami i wszystkich jej wyrazów dobrze nie rozumiał. Kto słuchu muzykalnego nie posiada i poczucia rytmu językowego wyrobić sobie nie może, ten nigdy po niemiecku poprawnie i ładnie mówić nie będzie.”