Wykorzystanie pomocy wizualnych na lekcji języka obcego to zagadnienie dobrze opracowane zarówno od strony teoretycznej (np. „Mit Bildern lernen”), jak i praktycznej. Zakłada się bowiem, że ogromną większość uczniów stanowią wzrokowcy, czyli osoby, które najlepiej zapamiętują nowe informacje poprzez zmysł wzroku, np. czytając, sporządzając notatki, robiąc wykresy, diagramy, analizując plansze itd. (Komorowska 2005: 94). Obrazki spotkamy nie tylko w podręcznikach, lecz także są one wydawane jako osobne pomoce dydaktyczne, np. historyjki, karty lub też słowniki obrazkowe, a nawet kompendia gramatyczne w obrazkach. Czy rzeczywiście stanowią one wartościowy materiał dydaktyczny?