O języku ojczystym już wspominałam w jednym z początkowych wpisów. Dzisiaj chciałabym odwołać się do artykułu o wielojęzyczności i roli języka ojczystego.

http://www.vol.at/bregenz/muttersprache-ist-der-schluessel-fuer-die-zweite-sprache/4627640


Dwa zdania są tutaj kluczowe:
„Wer seine Muttersprache beherrscht, hat den Grundstein zum Erlernen weiterer Sprachen gelegt.“
„Nur wenn der Erwerb der Muttersprache als erste Sprache unproblematisch verläuft, kann die zweite Sprache mühelos und erfolgreich gelernt werden.”
Warto, aby dziecko znało język ojczysty swoich rodziców. Dodajmy, aby znało go dobrze, nie na zasadzie „rozumie, ale nie mówi”.