Filmy i reklamy niemieckie + zadania

http://www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/tte/ffl/enindex.htm

 

Materiały video na youtube