V. 2013
uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność: glottodydaktyka, rozprawa: „Testowanie  sprawności receptywnych w  standaryzowanych testach języka angielskiego i niemieckiego – próba analizy porównawczej”, promotor: prof. dr hab. Jan Iluk (Uniwersytet Śląski), praca dostępna na stronie: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=93272&from=FBC

2006 2007
studia magisterskie uzupełniające na kierunku lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyplom ukończenia studiów magisterskich (studia ukończone z wyróżnieniem), praca magisterska: „Zum Verstehen populärwissenschaftlicher Zeitschriftenartikel aus dem Wirtschaftsbereich im fortgeschrittenen Fremdsprachenunterricht”

2003 – 2006
studia licencjackie na kierunku lingwistyka stosowana (język niemiecki i angielski) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; specjalizacja pedagogiczna i translatorska, dyplom ukończenia studiów licencjackich (studia ukończone z wyróżnieniem), praca licencjacka: „Der Einsatz von authentischen Texten im Fremdsprachenunterricht anhand der Zeitungstexte”

1998 – 2003
studia magisterskie na kierunku filologia polska na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalizacja pedagogiczna; dyplom ukończenia studiów magisterskich z oceną bardzo dobrą, praca magisterska: „Gdańsk jako niemiecko-polska przestrzeń kulturowa”

II – VI.2002
studia na uniwersytecie w Leuven (stypendium w ramach programu Socrates-Erasmus)

CERTYFIKATY JĘZYKOWE

Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZDaF) – 1999 r.

Zertifikat Mittelstufenprüfung (ZMP) – 2001 r.

Prüfung Wirtschaftsdeutsch (PWD) – 2002 r.

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) (z wyróżnieniem) – 2004 r.