„Najpierw musisz zrozumieć, a potem ucz się na pamięć. Inaczej wszystko szybko zapomnisz.” Często uczniowie słyszą tym podobne rady. Akurat w przypadku przyswajania języka obcego takie zalecenie nie do końca jest trafne. Okazuje się, że nauka całych zwrotów i wyrażeń (tzw. „chunks”) w języku obcym ma sens. Nawet jeśli jeszcze nie znamy kryjącej się w nich gramatyki.